Styret / Kontakt

Frode Johnsen: Leder
TLF: 48018187
Mail: frode14@gmail.com

Asbjørn: Trener:
TLF: 90602601
Mail: asbjo2@online.no


Espen: Trener
TLF: 90576402
Mail: espen.t@online.no

Marte: Trener

TLF: 48182653

Ketil: Trener

TLF: 93448948

Ørjan Daltveit: Styremedlem/Trener

TLF: 91852911

Mail: orjan@hauglandautomobil.no

Rita Merete Kalland: Styremedlem:

TLF: 91103519

Mail:ritameretekalland@gmail.com