Hva er trial?

Trial er en idrett som krever både kondisjon, spenst og balanse. Det er den eneste motorsykkelsporten der det ikke er om å gjøre å kjøre fortest mulig. ”Kicken” får man ved å klare en hindring – ved å komme frem. Det er en konkurranseidrett der det finnes nivåer som passer alle, uansett ambisjoner og prestasjoner.
Hovedhensikten med trial er å komme frem i vanskelig terreng med mest mulig kontroll over sykkelen. Her må det beste spor velges nøye. Sporvalg og balanse sammen med fin kontroll av gass, clutch og bremser er de mest viktige elementene i å kjøre trial.

Man konkurrerer ved å kjøre et vist antall seksjoner som er lagt ut i naturlig terreng i en sløyfe. Kanskje sløyfen skal kjøres flere ganger. Tid er ikke avgjørende, kun den kontrollen du har over sykkelen. For å kunne bedømme hvem som har best kontroll, er det innført regler som gir prikkbelastning etter hvert som du ”mister” kontroll. Den som har opparbeidet minst prikker totalt er den som har vunnet. Har man full kontroll og kan kjøre uten å måtte bruke benene til hjelp. Eller kjøre utenfor markeringen, får man ”null prikker”. Kommer man ut av kontroll kan man få opp til 5 prikker i hver seksjon.

Det beste er å få NULLER. Det verste er å få FEMMER.

Seksjonene er merket med bånd eller piler, eller en kombinasjon av bånd og piler. Et skilt med seksjons nummer markerer start, og en ”S” markerer slutten av seksjonen. Når man kjører en seksjon blir man observert av en dommer som gir prikker for hver gang man mister kontroll, og selvfølgelig om man i det hele tatt klarer å komme frem til slutten.

Bare en og en kjører kan kjøre en seksjon om gangen. De har rett til å studere seksjonen til fots før de kjører. Kjøring i seksjonene før løpet er ikke tillatt.

For utfyllende informasjon om prikkreglene se http://www.motorsportforbundet.no/

Trialkjørere er motorsykkelsportens akrobater. Trial er en sport som passer like godt for jenter som for gutter, for unge som for eldre. Mens den nedre aldergrense er 5 år (13 for konkurranser) er det ingen øvre aldersgrense.

Det er ingen reservebenk i trial.